Plan For

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

101 ELS

اللغة الإنجليزية (1)

20

ــــــــــــــــــــــــــــــ

8

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 CS

مهارات الحاسب وتطبيقاته

ــــــــــــــــــــــــــــــ

3

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 COMM

مهارات الاتصال

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

100 MATH

مبادئ الرياضيات

3

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

15 ساعة

 

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

100 LTS

مهارات التعلم والتفكير والبحث

4

ــــــــــــــــــــــــــــــ

3

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

101ISLS

الثقافة الإسلامية (1)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

103 ELS

اللغة الإنجليزية (2)

4

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4

101 ELS

101 STAT

مقدمة في الإحصاء

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــ

101 ARB

مهارات لغوية

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

13 ساعة

 

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

201 ISLS

الثقافة الإسلامية (2)

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

101ISLS

208 ISLS

علم التجويد

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

202 ISLS

تفسير (1)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

203 ISLS

حديث (1)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــ

204 ISLS

عقيدة (1)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

205 ISLS

علوم القرآن (1)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

206 ISLS

علوم الحديث (1)

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

207 ISLS

فقه العبادات (1)

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

16 ساعة

 

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

251 ISLS

تلاوة وحفظ (1)

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

252 ISLS

تفسير (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

202 ISLS

253 ISLS

حديث (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

203 ISLS

254 ISLS

عقيدة (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

204 ISLS

255 ISLS

علوم القرآن (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

205 ISLS

256 ISLS

علوم الحديث (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

206 ISLS

257 ISLS

فقه العبادات (1)

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

207 ISLS

201 ARB

مهارات الكتابة

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

101 ARB

مجموع الساعات

16 ساعة

 

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

301 ISLS

الثقافة الإسلامية (3)

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

201 ISLS

309 ISLS

تلاوة وحفظ (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

251 ISLS

302 ISLS

تفسير (3)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

252 ISLS

303 ISLS

حديث (3)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

253 ISLS

304 ISLS

عقيدة (3)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

254 ISLS

305 ISLS

أصول الفقه (1)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

306 ISLS

فقه المعاملات

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

307 ISLS

السيرة النبوية (1)

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

16 ساعة

 

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

351 ISLS

تلاوة وحفظ (3)

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

309 ISLS

352 ISLS

تفسير (4)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

302 ISLS

353 ISLS

حديث (4)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

303 ISLS

354 ISLS

عقيدة (4)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

304 ISLS

355 ISLS

أصول الفقه (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

305 ISLS

356 ISLS

أصول التخريج

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

357 ISLS

السيرة النبوية (2)

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

307 ISLS

358 ISLS

أصول التفسير ومناهجه

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

16 ساعة

 

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

401 ISLS

الثقافة الإسلامية (4)

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

301 ISLS

409 ISLS

تلاوة وحفظ (4)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

351 ISLS

402 ISLS

تفسير (5)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

352 ISLS

403 ISLS

حديث (5)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

353 ISLS

404 ISLS

ملل ونحل

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

405 ISLS

أصول الفقه (3)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

355 ISLS

406 ISLS

فقه الحدود والجنايات

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــ

407 ISLS

فقه الأسرة (1)

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

408 ISLS

التفسير الموضوعي

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

18 ساعة

 

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الساعات النظرية

عدد الساعات العملية

عدد الساعات المعتمدة

المتطلب

451 ISLS

تلاوة وحفظ (5)

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

2

409 ISLS

452 ISLS

حديث (6)

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

403 ISLS

453 ISLS

مذاهب وتيارات معاصرة

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــــ

454 ISLS

علم الفرائض

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــ

455 ISLS

دراسة الأسانيد

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

456 ISLS

فقه الأسرة (2)

2

ـــــــــــــــــــــــــــ

2

407 ISLS

457 ISLS

قضايا عقدية معاصرة

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــ

458 ISLS

قضايا فقهية معاصرة

2

ــــــــــــــــــــــــــ

2

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع الساعات

16 ساعة